Autobara
Home Prezentare Proiect Despre FSE si POSDRU Despre Autobara Achizitii Echipa Media

     Bine aţi venit pe pagina de internet a proiectului “Siguranta si sanatatea angajatilor, obiectiv de maxima importanta al managementului companiei” POSDRU /78/3.2/A/65869 cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
     Proiectul se înscrie în Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.2. „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”. În cadrul acestui site puteţi găsi informaţii despre stadiul implementarii proiectului.

     Utilizarea fondurilor ne priveşte pe noi toţi, pentru că prin intermediul lor România are şansa de a se dezvolta şi moderniza mai rapid. Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din Ministerul Finanţelor Publice, coordonatorul Fondurilor Structurale şi de Coeziune în România, a creat aceasta pagină pentru a veni în sprijinul tuturor celor interesaţi de dezvoltarea viitoare a spaţiului în care trăim.
     Primul contract de pe Axa Prioritară 2, DMI 2.2 a POS Mediu semnat în România Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, a semnat marţi, 18.01.2011, la Câmpina, jud. Prahova, contractul de finanţare aferent proiectului „Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Batal de depozitare reziduuri petroliere Strada Lacul Peştelui (Municipiul Câmpina)” - vezi aici comunicatul de presă.
     Valoarea eligibilă a proiectului este de 10.263.796 lei iar obiectivul principal al lucrărilor de remediere este ecologizarea sitului pentru a aduce terenul la un standard adecvat folosirii ca zonă verde pentru public, includerea zonei în peisaj (plantare), ca agrement pentru public precum şi reducerea impactului asupra mediului din activităţile anterioare.
     Comisia Europeană a lansat consultarea publică asupra viitorului Politicii de Coeziune. La nivel european a demarat procesul de dezbatere privind viitorul Politicii de Coeziune post 2013, acesta făcând parte din procesul mai larg de dezbatere asupra reformei bugetare a UE şi asupra viitoarelor priorităţi de politică la nivel european. În acest context, Comisia Europeană a lansat consultarea publică asupra viitorului Politicii de Coeziune prin publicarea în luna noiembrie 2010 a celui de-al 5-lea Raport privind Coeziunea economică, socială şi teritorială „Investing in Europe’s Future”. Statele Membre, precum şi toţi ceilalţi actori relevanţi în cadrul Politicii de Coeziune (instituţii, organizaţii, asociaţii etc.) sunt invitaţi, ca până 31 ianuarie 2011, să răspundă la chestionarul elaborat de Comisia Europeană şi să-şi exprime opinia şi recomandările asupra viitorului acestei politici, în contextul provocărilor actuale cu care se confruntă Uniunea şi ţinând cont de rezultatele şi impactul actualei politici.
Pagina oficială de internet deschisă de Comisia Europeană în acest sens poate fi vizitată la adresa http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/5cr/index_en.cfm.

 
logo autobara
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/