Termeni și condiții

Confidențialitate

Poți consulta acest site fără să îți dezvălui identitatea sau să dai cea mai mică informație în ceea ce te privește.
Informațiile fără caracter personal pe care ni le vei comunica vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și vor putea fi utilizate în mod liber, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, precum și a dispozițiilor privind secretul bancar.

Date personale

Îngrijindu-se în mod special de transparența și protecția drepturilor tale, a Auto Bara & Co SRL nu va utiliza, sub orice formă, datele și informațiile permițând să te identifice personal, pe care tu însuți ni le comunici prin completarea și trimiterea formularelor figurând pe site, decât în cazul în care tu îți dai consimțământul expres și neechivoc pentru ca aceste date și informații să intre în baza de date a Auto Bara & Co pentru a fi prelucrate și utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, marketing, publicitate şi marketing direct, în conformitate cu legislația în vigoare.

Prezentul acord se completează cu celelalte Condiții Generale.

Nicio exploatare comercială, fie ea parțială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul tău prealabil.
Aceste informații sunt confidențiale și păstrate de către a Auto Bara & Co SRL.

Date fără caracter personal

Informațiile fără caracter personal pe care ni le comunici și care se referă la preferințele tale, interesele principale și pasiunile tale, sunt utilizate pentru a-ți propune produse și servicii adaptate gusturilor tale.
Este posibil să obținem informații în mod automat dar care nu pot fi în niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizezi, la platforma computerului tău și la numele domeniului prin care ai acces la site-ul nostru.